Авто тээврийн хэрэгслийн хохирлын үнэлгээ, үл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ

Tuesday, January 18, 2011

Хөрөнгийн үнэлгээ PDF Хэвлэх И-мэйл
2011 оны 01-р сарын 18
Хөрөнгийн үнэлгээ бол санхүүгийн менежментийн чухал асуудал юм. Аливаа аж ахуйн үйл ажиллагаа ашигтай байхаас  гадна түүнд ашиглаж буй хөрөнгийг зүй зохистой ашиглаж, үр өгөөжийг нь урт удаан хугацаанд хүртэх нь хөгжлийн үндэс болно. Хөрөнгөө барьцаанд тавих, даатгуулах, даатгалын нөхөн төлбөр авах, хөрөнгө оруулалт хийх, худалдах, түрээслүүлэх, татвар төлөх, татварын хөнгөлөлт авах гэх мэт олон тохиолдолд хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх шаардлага тулгардаг.